Przetłumacz stronę


Nawigacja

Linki

NFZ Centrala

NFZ OLSZTYN

Ministerstwo Zdrowia

BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ)

Nawigacja

Artykuły: 5. Postępowania przetargowe poniżej 5.350.000 EURO

Ogłoszenie o wyniku zamówienia na rozbudowę Działu Diagnostyki Obrazowej oraz modernizację pracowni RTG
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Piszu niniejszym ogłasza wynik przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na ”Rozbudowę Działu Diagnostyki Obrazowej oraz modernizację pracowni RTG w budynku Szpitala Powiatowego w Piszu”.

Odpowiedzi do zapytań dotyczących przetargu nieograniczonego na rozbudowę Działu Diagnostyki Obrazowej oraz Modernizację Pracowni RTG
Niniejszym pismem podajemy zapytania Wykonawców /Oferentów/ i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące przetargu nieograniczonego j.w. w/g poniższego:

Przetarg nieograniczony na rozbudowę działu diagnostyki obrazowej oraz modernizację Pracowni RTG w budynku Szpitala Powiatowego w Piszu
przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Działu Diagnostyki Obrazowej o pomieszczenia TK, endoskopii, USG i prób wysiłkowych (w części dobudowanej do budynku szpitala) oraz modernizacja Pracowni RTG (w istniejących pomieszczeniach - parter budynku szpitala).
Wygenerowano w sekund: 0.03
4,070,383 unikalne wizyty