Przetłumacz stronę


Nawigacja

Linki

NFZ Centrala

NFZ OLSZTYN

Ministerstwo Zdrowia

BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ)

Nawigacja

Artykuły: 5. Postępowania przetargowe poniżej 5.350.000 EURO2014przetarg nieograniczony na roboty budowlane
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W PISZU
12 - 200 Pisz ul. Sienkiewicza 2 NIP 849-13-73-268 tel. 87 425 45 00 REGON 790316961 fax. 87 735 20 20 Znak: P/13/2013 Pisz, dnia 28.05.2013 r.
Ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości poniżej 5 000 000 euro.
Ogłoszono wynik postępowania2013przetarg nieograniczony na roboty budowlane
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W PISZU
12 - 200 Pisz ul. Sienkiewicza 2 NIP 849-13-73-268 tel. 87 425 45 00 REGON 790316961 fax. 87 735 20 20 Znak: P/17/2012 Pisz, dnia 03.12.2012 r.
Ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości poniżej 5 000 000 euro.
Ogłoszono wynik postępowania2012Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia II przetargu nieograniczonego na; Rozbudowę Działu Diagnostyki Obrazowej oraz modernizację pracowni RTG
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej-Szpital Powiatowy w Piszu niniejszym ogłasza wynik rozstrzygnięcia II przetargu nieograniczonego na;Rozbudowę Działu Diagnostyki Obrazowej oraz modernizację pracowni RTG w budynku Szpitala Powiatowego w Piszu.

Przetarg nieograniczony na rozbudowę działu diagnostyki obrazowej oraz modernizację Pracowni RTG w budynku Szpitala Powiatowego w Piszu
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Działu Diagnostyki Obrazowej o pomieszczenia TK, endoskopii, USG i prób wysiłkowych (w części dobudowanej do budynku szpitala) oraz modernizacja Pracowni RTG (w istniejących pomieszczeniach - parter budynku szpitala).
Wygenerowano w sekund: 0.03
4,070,319 unikalne wizyty