Przetłumacz stronę


Nawigacja

Linki

NFZ Centrala

NFZ OLSZTYN

Ministerstwo Zdrowia

BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ)

Fundacji WOŚP


W marcu 2014 roku Oddział Neonatologiczny Szpitala Powiatowego w Piszu został doposażony ze zbiórki środków za rok 2013 od Fundacji WOŚP w wyroby medyczne w postaci:


Stanowisko do resuscytacji noworodków 1 szt.
Kardiomonitor dla noworodków 1szt.
Inkubator zamknięty 1 szt.
Pulsoksymetr 2 szt.
Waga 1 szt.
Miernik bilirubiny 1 szt.
Lampa do fototerapii 1 szt.

W imieniu własnym oraz pacjentów serdecznie dziękujemy Fundacji WOŚP

NOWOCZESNY SZPITAL W PISZU

Jedna z największych inwestycji w szpitalu powiatowym województwa warmińsko –mazurskiego roku 2013 dobiegła końca. Kosztem 8,6 mln zł modernizacji doczekało się 6 oddziałów SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu i to bez przerywania ich funkcjonowania. Wszystko to dzięki doskonałej współpracy wielu zaangażowanych w rozwój piskiej służby zdrowia podmiotów.


Oficjalne, a zarazem bardzo uroczyste symboliczne otwarcie zmodernizowanych oddziałów Szpitala Powiatowego w Piszu odbyło się w środę, 11 grudnia. Witając przybyłych na uroczystość gości, Marek Skarzyński – Dyrektor SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu przedstawił w zwięzłych słowach historię zmian jakie zaszły w ostatnim czasie w powiatowej placówce zdrowia. Jak podkreślił na wstępie jest to przede wszystkim święto licznych instytucji, które przyczyniły się do realizacji tych ważnych dla Szpitala zmian. Dzięki pracom przeprowadzonym na sześciu oddziałach wszystkie one zostały dostosowane do aktualnych wymogów Ministerstwa Zdrowia. Listę zmian otwiera Oddział Ratunkowy, który został powiększony oraz zyskał podjazd dla karetek, który był jednym z wymogów jego funkcjonowania. Oddział Intensywnej Terapii został przeniesiony oraz powiększony o dodatkowe łózko. Oddziały Dziecięcy, Neonatologiczny oraz Położniczo-Ginekologiczny przeszły całkowitą metamorfozę nie tylko w wymiarze estetycznym ale i technologicznym. Tym samym w znaczącym stopniu poprawiono warunki leczenia, które przysłużą się nie tylko pacjentom ale i personelowi szpitalnemu zyskującemu komfortowe i nowoczesne warunki pracy. Jak poinformował Marek Skarzyński – Dyrektor SP ZOZ realizacja w jednym roku zadań o wartości 8,6 mln zł była możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu Starostwa Powiatowego w Piszu, które przeznaczyło na ten cel dotację w kwocie 4,4 mln zł. Elementem tego sukcesu było także zrealizowanie projektu termomodernizacji skrzydła mieszczącego oddziały dziecięce oraz pion administracyjny za kwotę 1,16 mln zł oraz zrealizowana środkami własnymi szpitala modernizacja SOR-u i OIOM-u za przeszło 4 mln zł. Nie bez znaczenia okazało się także wsparcie gminy Pisz, która przekazała 100 tys. zł na zakup sprzętu medycznego trwałego, oraz Fundacji Polsat, która przekazała 117 tys. zł na wyposażenie oddziału dla noworodków. W kosztach wprowadzonych w Szpitalu zmian partycypowały również Nadleśnictwo Piskie, które przeznaczyło 40 tys. zł na zakup specjalistycznych łóżek dla Oddziału Intensywnej Terapii oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Fotogaleria

Fotogaleria piszanin.pl

Internet - Hotspot

Internet Wi-Fi


Przypominamy, że na terenie SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

istnieje możliwość nieodpłatnego dostępu do bezprzewodowego internetu

w przypadku chęci połączenia do sieci
należy zgłosić się do Sekcji IT w celu uzyskania hasła dostępowego
tel. 87 425 45 23 lub uzyskać hasło w dyżurce pielęgniarek na określonym oddziale.


Regulamin


Fundacja Polsat


W maju 2013 roku Oddział Neonatologiczny Szpitala Powiatowego w Piszu został doposażony ze środków Fundacji Polsat w wyroby medyczne w postaci:

Inkubatora zamkniętego - 1 szt.
Pulsoksymetru - 1 szt.
Stanowiska do resuscytacji noworodków - 1 szt.
Lampy do fototerapii - 1 szt.
Specjalistycznych łóżeczek dla noworodków - 8 szt.
Pomp infuzyjnych - 2szt.
Kardiomonitora - 1 szt.

W imieniu własnym oraz pacjentów serdecznie dziękujemy Fundacji Polsat

Szpital - strażakom, strażacy - Szpitalowi

O tym, że współpraca pomiędzy instytucjami powołanymi do niesienia pomocy układa się bardzo dobrze również poza akcjami ratowniczymi, świadczy przykład wymiany dokonanej przez Szpital Powiatowy w Piszu oraz jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu piskiego. Szpital przekazał niedawno na rzecz ochrony przeciwpożarowej 8 radiotelefonów samochodowych Motorola, które ze względów cyfryzacji łączności radiowej pogotowia ratunkowego zostały zamienione na urządzenia cyfrowe. Ze uwagi na uwarunkowania terenowe straż pożarna nadal wykorzystuje technologię analogową, w związku z czym radiotelefony będą nadal wykorzystywane w systemie ratownictwa funkcjonującym w powiecie piskim. Radiotelefony otrzymały: JRG w Piszu - 3 szt, OSP Orzysz - 3 szt oraz OSP Hejdyk - 2 szt. Strażacy w ramach dobrej współpracy podjęli się odnowienia oznakowania poziomego lądowiska śmigłowców ratowniczych zlokalizowanego na parkingu przy ul. Warszawskiej. Dzięki inicjatywie dyrektora Szpitala P. Marka Skarzyńskiego strażacy dysponują większą liczbą środków łączności, Szpital zaś posiada oznakowane zgodnie z aktualnymi przepisami lądowisko.


Fotogaleria

Wygenerowano w sekund: 0.03
3,332,909 unikalne wizyty