Przetłumacz stronę


Nawigacja

Linki

NFZ Centrala

NFZ OLSZTYN

Ministerstwo Zdrowia

BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ)

KŁĘBY DYMU NA ZAKAŹNYMW piątek, 13 listopada ok godz. 12.00 personel Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego zaalarmował dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej w Piszu o zadymieniu części pomieszczeń oddziału. O zdarzeniu powiadomiono także dyrekcję oraz służby techniczne szpitala. Zanim na miejscu zdarzenia pojawili się strażacy personel oddziału wspomagany przez Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego oraz innych pracowników szpitala zadysponowanych do pomocy, rozpoczął ewakuację pacjentów.
Żaden z pacjentów nie ucierpiał w wyniku prowadzonych działań gdyż było to tylko praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Rolę pacjentów przejęli statyści - ratownicy z Młodzieżowej Grupy Joannitów.
Ćwiczenia obserwowali: Pan Marek Skarzyński - dyrektor szpitala oraz Panowie Paweł Pieńkosz oraz Józef Baranowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu.
Personel bardzo dobrze wykonał założone zadania, co dowodzi, że pacjenci przebywający na oddziale mogą się czuć bezpiecznie.


Galeria Zdjęć

Szpital otrzymał certyfikatyW środę 4 listopada odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów jakości ISO. Podczas uroczystości Marek Skarzyński podziękował wszystkim pracownikom i osobom, dzięki którym szpital w Piszu otrzymał certyfikaty.


Galeria Zdjęć

ORZYSCY RATOWNICY W NOWEJ SIEDZIBIE


W poniedziałek 21 września odbyło się uroczyste przekazanie do użytku nowej siedziby Zespołu Ratownictwa Medycznego w Orzyszu. Z pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze budynku mieszkalnego przy ul Giżyckiej zespół przeniósł się do nowej przestronnej siedziby przy ul. Wojska Polskiego 54a. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz Orzysza oraz Powiatu Piskiego, dyrekcja i pracownicy Szpitala Powiatowego, członkowie Komisji Zdrowia Rady Powiatu w Piszu, radni Rady Miejskiej Orzysza, sołtysi, lekarze.
Przecięcia wstęgi dokonali:
Pan Jan Aleszczyk - Burmistrz Orzysza
Pan Marek Skarzyński - dyrektor SP ZOZ
Pan Andrzej Nowicki - Starosta Powiatu Piskiego
Waldemar Kukiełko - Przewodniczący Komisji Zdrowia Rady Powiatu w Piszu
Tomasz Mojżuk - Koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Spotkanie było okazją do zaprezentowania zaproszonym gościom nowej siedziby pogotowia a także przedstawienia specyfiki pracy Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Informacja


SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu informuje, że w dniu 15 lipca 2009 roku
zostało ustawione nowe oznakowanie dróg wewnętrznych na terenie szpitala oraz wprowadzono całkowity zakaz parkowania na tych drogach. Drogi wewnętrzne pełnią jednocześnie rolę dróg pożarowych, w związku z czym muszą być całodobowo przejezdne dla ciężkiego sprzętu ratowniczego wykorzystywanego przez straż pożarną.
Prosimy o stosowanie się do ustawionego oznakowania. O kierowcach uporczywie łamiących przepisy przeciwpożarowe będziemy informować Policję oraz inne uprawnione służby porządkowe.

INFORMACJA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu
informuje , że został zrealizowanyprojekt nr Z/2.28/I/1.3.2/357/05/U/26/09


pn. „Modernizacja oddziałów oraz zakup sprzętu dla Szpitala

w Piszu”


współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Regionalnego 2004 - 2006


Wartość projektu 1878 227.92 PLN
Kwota dofinansowania 1408 670.93 PLN
Wygenerowano w sekund: 0.03
3,332,887 unikalne wizyty