Przetłumacz stronę


Nawigacja

Linki

NFZ Centrala

NFZ OLSZTYN

Ministerstwo Zdrowia

BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ)

Informacja


SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu informuje, że w dniu 15 lipca 2009 roku
zostało ustawione nowe oznakowanie dróg wewnętrznych na terenie szpitala oraz wprowadzono całkowity zakaz parkowania na tych drogach. Drogi wewnętrzne pełnią jednocześnie rolę dróg pożarowych, w związku z czym muszą być całodobowo przejezdne dla ciężkiego sprzętu ratowniczego wykorzystywanego przez straż pożarną.
Prosimy o stosowanie się do ustawionego oznakowania. O kierowcach uporczywie łamiących przepisy przeciwpożarowe będziemy informować Policję oraz inne uprawnione służby porządkowe.

INFORMACJA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu
informuje , że został zrealizowanyprojekt nr Z/2.28/I/1.3.2/357/05/U/26/09


pn. „Modernizacja oddziałów oraz zakup sprzętu dla Szpitala

w Piszu”


współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Regionalnego 2004 - 2006


Wartość projektu 1878 227.92 PLN
Kwota dofinansowania 1408 670.93 PLN
Wygenerowano w sekund: 0.03
3,948,550 unikalne wizyty