Przetłumacz stronę


Nawigacja

Linki

NFZ Centrala

NFZ OLSZTYN

Ministerstwo Zdrowia

BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ)

Wyniki konkursu ofert ogłoszonego 31.10.2018 r.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Powiatowego w Piszu informuje o wynikach konkursu ofert ogłoszonego 31.10.2018 r.


Na konkurs wpłynęła 1 oferta. W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego w dniu 09.11.2018 r.
komisja przyjęła ofertę:

1. Indywidualna Praktyka Pielęgniarki – Wioletta Pieloch – ul. Bociania 9, 12-200 Pisz- oferta w zakresie:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/ pielęgniarzy w Oddziale Neonatologicznym.


Z-ca Dyrektor ds. Lecznictwa SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu
Krzysztof Woźniak
Wygenerowano w sekund: 0.02
3,332,870 unikalne wizyty