Przetłumacz stronę


Nawigacja

Linki

NFZ Centrala

NFZ OLSZTYN

Ministerstwo Zdrowia

BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ)

Wyniki konkursu ofert ogłoszonego 12.06.2019r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu informuje o wynikach konkursu ofert ogłoszonego 12.06.2019 r.

Ogłoszenie z dnia 12.06.2019 r. o konkursie ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, ul. Sienkiewicza 2 12-200 Pisz, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 t.j. z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Wyniki konkursu ofert ogłoszonego 13.05.2019r.

OgłoszeniaDyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu informuje o wynikach konkursu ofert ogłoszonego 13.05.2019r.

Ogłoszenie z dnia 13.05.2019 r.

Ogłoszenie z dnia 13.05.2019 r. o konkursie ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne

informuje o wynikach konkursu ofert ogłoszonego 08.04.2019 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego
w Piszu informuje o wynikach konkursu ofert ogłoszonego 08.04.2019 r.
Wygenerowano w sekund: 0.26
4,821,653 unikalne wizyty