Przetłumacz stronę


Nawigacja

Linki

NFZ Centrala

NFZ OLSZTYN

Ministerstwo Zdrowia

BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ)

Nowy moduł e-Rejestracji

Nowy moduł e-Rejestracji

Zapraszamy do rejestracji przez internet,

odbywa się przez stronę:

www.erejestracja.szpitalpisz.pl

w razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy tutaj

e-Publikacje dla pacjentów

e-Publikacje dla pacjentów


Pragniemy udostępnić pacjentom wiarygodne informacje medyczne na poziomie popularnonaukowym.
Chcielibyśmy, aby szczególnie w sytuacjach, gdy krótki czas wizyty nie pozwala na wyczerpujące poinformowanie pacjentów
o wszystkich ważnych dla nich sprawach poniższe strony były dla Państwa pomocą.

Ogłoszenie


Informujemy, że SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu posiada do sprzedaży rury stalowe oraz ocynkowane.


Więcej informacji w rozwinięciu.

Wyniki konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30.01.2012 r.

Wyniki konkursu ofert dotyczącego udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne ogłoszonego w dniu 20.01.2012 r.Na konkurs wpłynęło 13 ofert. W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego komisja wyłoniła najkorzystniejsze oferty.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 30.01.2012 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne z dnia 30.01.2012 r.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, ul. Sienkiewicza 2 12-200 Pisz, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.Informacja komisji konkursowej z dnia 31.01.2012 r.Komisja konkursowa informuje, iż wyniki dotyczące postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 30.01.2012 r. zostaną zamieszczone na stronie internetowej Szpitala w dniu 02.02.2012 r.

Przewodniczący komisji:
mgr inż. Marek Skarzyński
Wygenerowano w sekund: 0.03
3,332,911 unikalne wizyty