Przetłumacz stronę


Nawigacja

Linki

NFZ Centrala

NFZ OLSZTYN

Ministerstwo Zdrowia

BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 20.01.2012 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne z dnia 20.01.2012 r.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, ul. Sienkiewicza 2 12-200 Pisz, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Wyniki konkursu ofert ogłoszonego 04.01.2012 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego
w Piszu informuje o wynikach konkursu ofert ogłoszonego 04.01.2012 r.


Na konkurs wpłynęło 87 ofert. W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego komisja wyłoniła najkorzystniejsze oferty.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie z dnia 04.01.2012 r. o konkursie ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, ul. Sienkiewicza 2 12-200 Pisz, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnychInformacja komisji konkursowej z dnia 18.01.2012 r.


W związku z wpłynięciem dużej ilości ofert dotyczących postępowania
konkursowego na udzielenie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 04.01.2012 r.,
komisja konkursowa informuje, iż wyniki konkursu ofert zostaną zamieszczone na
stronie internetowej Szpitala w dniu 20.01.2012 r. do godz. 15:00.


Przewodniczący komisji konkursowej

mgr inż. Marek Skarzyński

Wyniki konkursu ofert ogłoszonego 29.11.2011 r.

Ogłoszenia
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego
w Piszu informuje o wynikach konkursu ofert ogłoszonego 29.11.2011 r.


Na konkurs wpłynęło 20 ofert. W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego komisja wyłoniła najkorzystniejsze oferty.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenia
Ogłoszenie z dnia 29.11.2011 r. o konkursie ofert w sprawie udzielenia zamówienia
na świadczenia zdrowotne


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, ul. Sienkiewicza 2 12-200 Pisz, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Wygenerowano w sekund: 0.03
4,263,006 unikalne wizyty