Przetłumacz stronę


Nawigacja

Linki

NFZ Centrala

NFZ OLSZTYN

Ministerstwo Zdrowia

BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ)

Zakup nowego samochodu do służby krwi

Zakup nowego samochodu do służby krwi

Zakup nowego ambulansu na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego

Zakup nowego ambulansu na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego

Modernizacja budynku przychodni specjalistycznej wchodzącej w skład kompleksu SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

Modernizacja budynku przychodni specjalistycznej wchodzącej w skład kompleksu SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu.

Wyniki konkursu ofert ogłoszonego 12.06.2019r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu informuje o wynikach konkursu ofert ogłoszonego 12.06.2019 r.

Ogłoszenie z dnia 12.06.2019 r. o konkursie ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, ul. Sienkiewicza 2 12-200 Pisz, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 t.j. z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Wygenerowano w sekund: 0.04
3,948,332 unikalne wizyty