O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.

Zakup ambulansu dla zespołu ratownictwa medycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem

Rada Społeczna Szpitala


Skład Rady Społecznej

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Szpitala Powiatowego w Piszu :Andrzej Nowicki - przewodniczący


Marek Antoni Wysocki - przedstawiciel Rady Powiatu Pisz


Irena Jatkowska - przedstawiciel Rady Powiatu Pisz


Mateusz Szkaradziński - przedstawiciel Wojewody Warmińsko - Mazurskiego


Teresa Leszczyńska - przedstawiciel Rady Miejskiej w Piszu


Elżbieta Bartkowska - przedstawiciel Rady Miejskiej w Orzyszu


Jerzy Brzózka - przedstawiciel Rady Miejskiej w Białej Piskiej


Elżbieta Grzyb - przedstawiciel Rady Miejskiej w Rucianem Nidzie
Do zadań Rady Społecznej należy:
1. Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznania Dyrektorowi Zakładu nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Zakładu.
e) Regulaminu organizacyjnego,
2. Przedstawienie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego , w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku.
3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,
z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.
5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i statucie Zakładu.Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na naszą Politykę prywatności i rozumiesz, że używamy plików cookies. Niektóre pliki cookie mogły już zostać ustawione.
Kliknij przycisk `Akceptuję`, aby ukryć ten pasek. Jeśli będziesz nadal korzystać z witryny bez podjęcia żadnych działań, założymy, że i tak zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Przeczytaj informacje o używanych przez nas Cookies