Przetłumacz stronę


Nawigacja

Linki

NFZ Centrala

NFZ OLSZTYN

Ministerstwo Zdrowia

BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ)

Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć Szpital Powiatowy

Kadra medyczna Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć


Tomasz Mojżuk – koordynator specjalista medycyny ratunkowej
Aneta Sawicka - pielęgniarka koordynująca

W ramach dyżurów SOR i Ambulatorium oraz karetki specjalistycznej działa zespół 14 lekarzy różnych specjalizacji. Na obszarze SOR i IP zatrudnionych jest 15 pielęgniarek (w tym 5 specjalistek pielęgniarstwa ratunkowego i 1 specjalistka zachowawcza, 1 specjalistka chirurgiczna) oraz 16 ratowników medycznych. Cały personel jest systematycznie szkolony w zakresie resuscytacji krążeniowo – oddechowej.
W działaniach wspiera nas, na zasadzie konsultacji i koleżeńskiej pomocy pozostały personel Szpitala Powiatowego w Piszu.
Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć zapewnia całodobową pomoc w zakresie stanów nagłego zagrożenia życia i zdrowia. Dotyczy to zarówno pacjentów zgłaszających się do Szpitala, jak i chorych zabezpieczanych w ramach pomocy wyjazdowej przez Zespoły Ratownictwa Medycznego. Na terenie naszego powiatu działają 4 podstawowe ZRM stacjonujące w Piszu, Orzyszu, Białej Piskiej, Rucianem- Nidzie.

Zadaniem SOR jest wstępna stabilizacja stanu chorego, diagnostyka i leczenie wszelkich stanów zagrożenia życia i zdrowia. W zależności od charakteru i ciężkości schorzenia może to być leczenie definitywne (np. proste rany, nieprzemieszczone złamania), bądź też chory kierowany jest do dalszego leczenia na jeden z Oddziałów Szpitala. W przypadku najcięższych schorzeń organizujemy transport drogą lądową lub powietrzną do ośrodków referencyjnych na terenie całego kraju.
Oddział nasz wyposażony jest w sprzęt niezbędny do ratowania życia oraz dysponuje odpowiednią bazą diagnostyczną.
W godzinach 18 -8 w dni powszednie oraz całodobowo w dni świąteczne zapewniamy ambulatoryjną oraz wyjazdową podstawową opiekę lekarską.

Mamy nadzieję,że mimo nawału pracy i związanych z tym stresów, jesteśmy w stanie nieść życzliwą pomoc wszystkim potrzebującym.
Wygenerowano w sekund: 0.23
4,821,673 unikalne wizyty