Przetłumacz stronę


Nawigacja

Linki

NFZ Centrala

NFZ OLSZTYN

Ministerstwo Zdrowia

BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ)

Biuletyn Informacji Publicznej


BIP Starostwa Powiatowego w Piszu wraz z BIP SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu


Statut SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu, tekst jednolity ogłoszony 29.05.2018 - Statut (pdf)Schemat organizacyjny SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu - Schemat organizacyjny (pdf)Zarządzenie Dyrektora nr 14/2020 - Zarządzenie nr 14/2020 (pdf)
Regulamin organizacyjny SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu - Regulamin organizacyjny (pdf) Tekst jednolity z 03.04.2020 r.
Załącznik nr 2 do regulaminu - Opłaty za świadczenia zdrowotne (pdf)
Załącznik nr 3 do regulaminu - Opłaty za dokmunetację medyczną (pdf)
Załącznik nr 4 do regulaminu - Opłaty za przechowywanie zwłok (pdf)
Załącznik nr 5 do regulaminu - Zakres oraz sposób stosowania monitoringu wizyjnego (pdf)Ustawa o działalności leczniczej - Tekst ogłoszony z 15 lutego 2013 (pdf)


Do odczytania treści dokumentów wymagana jest przeglądarka plików PDF.


Wygenerowano w sekund: 0.23
4,992,562 unikalne wizyty